Cho bé yêu

Kết quả thi chọn đội tuyển HSG dự thi quốc gia năm học 2020-2021

Cho bé yêu
Kết quả thi chọn đội tuyển HSG dự thi quốc gia năm học 2020-2021

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH; GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GD&ĐT TỈNH QUẢNG TRỊ

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục (đối tượng hoàn thành giảng dạy ở nước CHDCND Lào và đối tượng tuyển dụng đặc biệt theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP)

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đối tượng thuộc Nghị định số 161/2018/NĐ-CP

Thông báo: Lùi thời gian kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo: Điều chỉnh thời gian thi chọn học sinh giỏi dự thu quốc gia năm 2020

Công văn số 2010/TB-HĐTD ngày 15/10/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Trị V/v Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 (đối tượng thuộc NĐ 161/2018/NĐ-CP kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020)

Quảng Trị: Tham gia cuộc thi để góp phần lan tỏa tinh thần học tập, làm theo gương Bác

Vinh danh 23 thầy, cô giáo và học sinh đoạt giải quốc gia tại Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho giáo viên và học sinh cấp THCS và cấp THPT năm học 2019-2020

Thông báo kết quả phỏng vấn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vòng 2 (Đối tượng theo NĐ số 140/2017/NĐ-CP, ngày kiểm tra sát hạch 10/10/2020)

Điểm thi học sinh giỏi lớp 12 năm học 2020-2021

Công văn số: 1944/SGDĐT-VP ngày 08/10/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Trị V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học để ứng phó với mưa lũ

Cho bé yêu

Kết quả thi chọn đội tuyển HSG dự thi quốc gia năm học 2020-2021

Cho bé yêu
Kết quả thi chọn đội tuyển HSG dự thi quốc gia năm học 2020-2021

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH; GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GD&ĐT TỈNH QUẢNG TRỊ

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục (đối tượng hoàn thành giảng dạy ở nước CHDCND Lào và đối tượng tuyển dụng đặc biệt theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP)

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đối tượng thuộc Nghị định số 161/2018/NĐ-CP

Thông báo: Lùi thời gian kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo: Điều chỉnh thời gian thi chọn học sinh giỏi dự thu quốc gia năm 2020

Công văn số 2010/TB-HĐTD ngày 15/10/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Trị V/v Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 (đối tượng thuộc NĐ 161/2018/NĐ-CP kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020)

Quảng Trị: Tham gia cuộc thi để góp phần lan tỏa tinh thần học tập, làm theo gương Bác

Vinh danh 23 thầy, cô giáo và học sinh đoạt giải quốc gia tại Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho giáo viên và học sinh cấp THCS và cấp THPT năm học 2019-2020

Thông báo kết quả phỏng vấn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vòng 2 (Đối tượng theo NĐ số 140/2017/NĐ-CP, ngày kiểm tra sát hạch 10/10/2020)

Điểm thi học sinh giỏi lớp 12 năm học 2020-2021

Công văn số: 1944/SGDĐT-VP ngày 08/10/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Trị V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học để ứng phó với mưa lũ

Cho cha mẹ

Kết quả thi chọn đội tuyển HSG dự thi quốc gia năm học 2020-2021

Cho cha mẹ
Kết quả thi chọn đội tuyển HSG dự thi quốc gia năm học 2020-2021

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH; GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GD&ĐT TỈNH QUẢNG TRỊ

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục (đối tượng hoàn thành giảng dạy ở nước CHDCND Lào và đối tượng tuyển dụng đặc biệt theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP)

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đối tượng thuộc Nghị định số 161/2018/NĐ-CP

Thông báo: Lùi thời gian kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo: Điều chỉnh thời gian thi chọn học sinh giỏi dự thu quốc gia năm 2020

Công văn số 2010/TB-HĐTD ngày 15/10/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Trị V/v Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 (đối tượng thuộc NĐ 161/2018/NĐ-CP kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020)

Quảng Trị: Tham gia cuộc thi để góp phần lan tỏa tinh thần học tập, làm theo gương Bác

Vinh danh 23 thầy, cô giáo và học sinh đoạt giải quốc gia tại Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho giáo viên và học sinh cấp THCS và cấp THPT năm học 2019-2020

Thông báo kết quả phỏng vấn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vòng 2 (Đối tượng theo NĐ số 140/2017/NĐ-CP, ngày kiểm tra sát hạch 10/10/2020)

Điểm thi học sinh giỏi lớp 12 năm học 2020-2021

Công văn số: 1944/SGDĐT-VP ngày 08/10/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Trị V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học để ứng phó với mưa lũ

Cho bé yêu

Kết quả thi chọn đội tuyển HSG dự thi quốc gia năm học 2020-2021

Cho bé yêu
Kết quả thi chọn đội tuyển HSG dự thi quốc gia năm học 2020-2021

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH; GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GD&ĐT TỈNH QUẢNG TRỊ

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục (đối tượng hoàn thành giảng dạy ở nước CHDCND Lào và đối tượng tuyển dụng đặc biệt theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP)

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đối tượng thuộc Nghị định số 161/2018/NĐ-CP

Thông báo: Lùi thời gian kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo: Điều chỉnh thời gian thi chọn học sinh giỏi dự thu quốc gia năm 2020

Công văn số 2010/TB-HĐTD ngày 15/10/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Trị V/v Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 (đối tượng thuộc NĐ 161/2018/NĐ-CP kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020)

Quảng Trị: Tham gia cuộc thi để góp phần lan tỏa tinh thần học tập, làm theo gương Bác

Vinh danh 23 thầy, cô giáo và học sinh đoạt giải quốc gia tại Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho giáo viên và học sinh cấp THCS và cấp THPT năm học 2019-2020

Thông báo kết quả phỏng vấn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vòng 2 (Đối tượng theo NĐ số 140/2017/NĐ-CP, ngày kiểm tra sát hạch 10/10/2020)

Điểm thi học sinh giỏi lớp 12 năm học 2020-2021

Công văn số: 1944/SGDĐT-VP ngày 08/10/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Trị V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học để ứng phó với mưa lũ

Thông báo
Bản đồ
Video
Thời tiết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 51
Hôm qua : 13
Tháng trước : 309